پالایش پارسیان سپهر

گواهینامه ها و استانداردهای پترو داده تامین کالوج

grow

 

گواهینامه حسن انجام کار خدمات تهیه وندورلیست:

گواهینامه حسن انجام کار

 

فرم ارزیابی عملکرد

 

 

نمونه گواهی حسن انجام کار خدمات مشاوره عضویت در وندورلیست ها:

گواهینامه حسن انجام کار

 

 

استانداردها:

ایزو9001

ایزو29001

ایزو8000

 


بالا