کتاب وندورلیست

ایزو 29001

استاندارد ISO/TS 29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،"مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید.

با توجه به نیاز خاص صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول وتعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ،ISO/TS 29001  تاکیدی مضاعف بر مهمترین موضوعات  مطرح در این سازمان نموده است.

برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است:

  • آموزش تخصصی کارکنان وتامین کننده گان
  • نظم ونظافت محیط کار
  • توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدید آوری محصول
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گستره زنجیره عرضه

  با در نظر گیری سرمایه گذاری در صنایع نفت ، پتروشیمی وگاز طبیعی وهمچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع، به کار گیری مشخصه های فنی ISO/TS 29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.


ثبت نظر


نام :

نام شرکت :

تلفن :

موبایل :

ایمیل :

نظر :
بالا