کتاب وندورلیست

استاندارد HSE

امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان در مواقع اضطراری و اجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مقوله HSE مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی ومحیط زیست ، از دهه های قبل ،  برخی شرکت های بین المللی به ویژه در محدوده صنایع نفت ، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند. استاندارد های مذکور که عمدتا با مخفف  HSE-MS معرفی شده اند، چارچوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا می نمایند و دارای وجوه تمایزی با استاندارد های ISO 14001 وOHSAS 18001  هستند.

ازسال 1381وزارت نفت در ایران اقدام به تدوین کتابچه راهنمای استقرار HSE-MS وابلاغ جهت اجرا به کلیه سازمانها ی تابعه نمود. این راهنما در کلیه صنایع وسازمان های تابعه آن وزارت ، اعم از شرکت نفت ایران ، شرکت سهامی پتروشیمی ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران قابل پیاده سازی است.

با توجه به همسویی با استانداردهای ISO 14001 و OHSAS 18001 ، سیستم HSE علاوه بر موارد موجود در این دو استاندارد ، شامل بندهای مدیریت تغییر و یکپارچگی سرمایه می باشد که کاربردهای وسیعی در سطح سازمان دارند، از بارزترین این کاربردها می توان به کاهش حوادث ، کاهش هزینه ها (جریمه ها و حوادث) ، مدیریت و ارزیابی دقیقتر بر عملکرد HSE پیمانکاران اشاره نمود.


ثبت نظر


نام :

نام شرکت :

تلفن :

موبایل :

ایمیل :

نظر :
بالا