پالایش پارسیان سپهر

قوانین استفاده از سامانه استعلام وندورلیست


 سامانه وندورلیست توسط گروه مهندسی صنایع فرادستی پترو داده تامین کالوج مدیریت می شود. در این بخش شرایط استفاده از این سایت توضیح داده می شود تا بتوانید به سادگی و بدون هیچ مشکلی از این سامانه استفاده نمایید. اگر شما از سامانه ما استفاده می کنید به این معنا است که شرایط استفاده از این سامانه را خوانده و پذیرفته اید. این شرایط ممکن است گاه به گاه مورد بازبینی قرار بگیرند که در این صورت خبررسانی انجام خواهد گرفت.

 استفاده از سامانه وندورلیست در موارد ذیل مجاز نمی باشد:

الف – هر نوع مقاصد غیرقانونی

ب – ایجاد، تکمیل یا به روز کردن هر نوع فهرست تبلیغاتی یا پایگاه داده شرکت های موجود در سایت

ج –هر نوع استفاده تبلیغاتی در سامانه های دیگر

د –ایجاد هر نوع تغییر در سامانه وندورلیست

ح –هر مقصودی که خللی در کار سایت ایجاد نماید

و – مقاصدی که به هر دلیلی برای سیستم های ارتباطی و فنی سامانه وندورلیست مشکلی به وجود آورد

ز – استفاده از هرگونه سیستم کپی برداری اتوماتیکی یا دستی از اطلاعات سامانه وندورلیست

  • به هیچ وجه نباید از روش های اتوماتیک یا دستی یا هوش مصنوعی برای بالا بردن تعداد بازدید یک شرکت استفاده کنید.
  • ما این اختیار را داریم که بر رفتار کاربران در سایت نظارت داشته باشیم تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیتی که منجر به بالا رفتن نابجای تعداد بازدیدها شود عکس العمل مناسب نشان دهیم.

 

در هنگام استفاده از سامانه وندورلیست لطفا موارد ذیل را مد نظر داشته باشید:

1-  شما با مسئولیت خود از این سامانه استفاده می کنید.

2-  توصیه میکنیم پس از یافتن اطلاعات مودر نظرتان درا ین سامانه، از طریق خود شرکت ها و یا شرکت های صاحب وندورلیست نسبت به کیفیت و درستی اطلاعات مطمئن شوید.

3-  اطلاعات موجود در این سایت به هیچ عنوان پیشنهاد سامانه وندورلیست نیستند. وظیفه این سامانه صرفا اطلاع رسانی شرکت های معتبر از طریق وندورلیست هایی است که این شرکت ها در آنها پذیرفته شده اند. صحت و سقم و کیفیت محصولات و خدمات این شرکت ها را وندورلیست ها مشخص می کنند و سامانه به هیچ عنوان شرکت بخصوصی را به شما پیشنهاد نمی دهد.

4-  این سامانه به سایت های دیگری نیز لینک اینترنتی دارد. سامانه وندورلیست در مورد کیفیت و درستی اطلاعات آن سایت ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.


بالا