کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

تصحیح کننده حجم گاز
6 شرکت یافت شد

VEMMTEC MESSTECHNIK GMBH

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :آلمان
Michael Lambrecht ,Invensys, Vertrieb ?ldruckspeicher,
0049 xxx [نمایش]
0049 xxx [نمایش]

ITRON AUSTRIA GMBH 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :اتریش
Am Concorde Park 1/B2 A-2320 Schwechat Austria 
0043 xxx [نمایش]
0043 xxx [نمایش]

ELGAS, S.R.O 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :جمهوری چک
ohrazenice,211,533 53 pardubice,czech republic 
00420 xxx [نمایش]
00420 xxx [نمایش]

بالا