مناقصات پتروشیمی غدیر

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

پوش باتن
8 شرکت یافت شد

TECO-DM

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :اتریش
A-8904 ARDNING,TECO-INDUSTRIEZONE 104, AUSTRIA
0043 xxx [نمایش]
0043 xxx [نمایش]

SIEMENS (USF FILTER)

0 می پسندم

FONDISONZO GR 

0 می پسندم

بالا