مناقصات پتروشیمی غدیر

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
1038 شرکت یافت شد

(FLOW METER GROUP (F.M.G

0 می پسندم

.NIVELCO Process Control Co 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :مجارستان
H-1043 BUDAPEST DUGONICSU. 11 
0036 xxx [نمایش]
0036 xxx [نمایش]

.KINS INSTRUMENT CO.LTD 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :کره جنوبی
690-7gojan-dong namdongu incheon korea 
0082 xxx [نمایش]
0082 xxx [نمایش]

.INTERNATIONAL GAS APPARATUS LTD 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :بریتانیا
TUSCANYWAY,BLACKBUSHE BUSINESS PARK YATELEY HAMPSH 
0044 xxx [نمایش]
0044 xxx [نمایش]

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :آلمان
Otto Hahn-Str. 5 75248 Olbronn-Durrn Germany
0ASCO/JOUCOMATIC GMBH xxx [نمایش]
0049 xxx [نمایش]

بالا