مناقصات پتروشیمی غدیر

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

پتروشیمی های منطقه ماهشهر
25 شرکت یافت شد

پتروشیمی خوزستان

7 می پسندم


ایران
خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
061 xxx [نمایش]
061 xxx [نمایش]

‫پتروشیمی بوعلی سینا‬

4 می پسندم


ایران
خوزستان - بندر امام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4
061 xxx [نمایش]
061 xxx [نمایش]

پتروشیمی بسپاران - بندر امام (ره)

5 می پسندم


ایران
خوزستان - بندر ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
061 xxx [نمایش]

‫پتروشیمی امیرکبیر‬

1 می پسندم


ایران
خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر
061 xxx [نمایش]
061 xxx [نمایش]

پتروشیمی اروند‬

0 می پسندم


ایران
خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر
061 xxx [نمایش]
061 xxx [نمایش]

پتروشیمی آریا فسفریک جنوب

2 می پسندم


ایران
تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خیابان 23 - پلاک 6
021 xxx [نمایش]
021 xxx [نمایش]

بالا