مناقصات پتروشیمی غدیر

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

شرکت BAYER SAS
1 شرکت یافت شد

BAYER SAS

0 می پسندم

عضو وندورلیست های :نماینده شرکتهای :فرانسه
16, rue Jean-Marie Leclair - CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09 France
033 xxx [نمایش]
033 xxx [نمایش]

بالا