مناقصات پتروشیمی غدیر

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

شرکت KLINGER-Belgium
1 شرکت یافت شد

KLINGER-Belgium

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :نماینده شرکتهای :بلژیک
Klinger Sogefiltres nv , Vilvoordsesteenweg 70 , 1120 Brussel
0032 xxx [نمایش]
0032 xxx [نمایش]

بالا