کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

فهرست سازندگان خارجی منابع مشترک وزارت نفت (تایید شده)
1653 شرکت یافت شد

COMPAC PREMIUM DISPENSER TECHNOLOGY

0 می پسندم

PBS ENERCO,AS 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :جمهوری چک
59501velica bites,vlkovska279,czech republic
0042 xxx [نمایش]

MSA

0 می پسندم

FOMA BOHEMIA SPOL. S.R.O

0 می پسندم

ELGAS, S.R.O 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :جمهوری چک
ohrazenice,211,533 53 pardubice,czech republic 
00420 xxx [نمایش]
00420 xxx [نمایش]

CDK NOVE ENERGOJ.S.CO 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :جمهوری چک
KLECAKOVA 1947,190 02 PRAGUE 9 CZECH REPUBLIC 
00420 xxx [نمایش]
00420 xxx [نمایش]

KUWAIT PIPE INDUSTRIES & OIL SERVICES 

0 می پسندم

GREENTAG CENTER 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :کویت
AL MUKHAISEM B/K.OPP.OF MUSTAFA KARAM AREA2,EAST A 
00965 xxx [نمایش]
00965 xxx [نمایش]

GULF INTERNATIONAL PIPE INDUSTRY L.L.C 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :عمان
PO Box 1831 Azaiba Postal Code 130 Sultanate of Oman 
00968 xxx [نمایش]
00968 xxx [نمایش]

ALFA PIPELINE PRODUCTS 

0 می پسندم

LENTI OLAJIPARI GEPGYAR ZRT 

0 می پسندم

DKG EAST 

0 می پسندم

CASON ENGINEERING PIC 

0 می پسندم

MZT PUMPI A.D 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :جمهوری مقدونیه
peron nakov no.,126, 1000 skopje, macedonia 
00389 xxx [نمایش]
00389 xxx [نمایش]

INNOGE PE INDUSTRIES 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :موناکو
Immeuble les Industries BP 289 98007 Monaco Cedex FR 
00377 xxx [نمایش]
00377 xxx [نمایش]

FABRIKA GASNIH APARTA SARAJEVO D.O.O 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :بوسنی هرزه گوین
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo Rajlovaka bb 
00387 xxx [نمایش]
00387 xxx [نمایش]

EFIQUAL ARGENTINA SA

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :آرژانتین
cjal acosta ex formos)1621- bella vista1661)-pcia buenos aires 
0054 xxx [نمایش]
0054 xxx [نمایش]

DATA STEEL PIPE INDUSTRIESPTV LTD 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :پاکستان
Ibrahim Building 20 West Wharf Road,Karachi - 74000 Pakistan 
0092 xxx [نمایش]
0092 xxx [نمایش]

.CRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LTD 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :پاکستان
SIDCO Avenue Centre 264 R. A. Lines Karachi 74200, Pakistan 
0092 xxx [نمایش]
0092 xxx [نمایش]

DELTA DOHA) CORPORATION 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :قطر
P.O.Box-4926, Doha, State of Qatar.Umm Salal Mohammed, Inside Petroserv Campus. 
00974 xxx [نمایش]
00974 xxx [نمایش]

DELTA (DOHA) CORPORATION

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :قطر
P.O.Box-4926, Doha, State of Qatar.Umm Salal Mohammed, Inside Petroserv Campus.
00974 xxx [نمایش]
00974 xxx [نمایش]

بالا