کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

فهرست تامین کنندگان شرکت نفت و گاز پارس - نسخه 8
1140 شرکت یافت شد

WEATHERFORD

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :بریتانیا
Carlton House - 33 Robert Adam Street - London W1U 3HR
0044 xxx [نمایش]
0044 xxx [نمایش]

HUNTING

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :بریتانیا
Badentoy Avenue - Badentoy Industrial Park - Portlethen - Aberdeen - AB12 4YB
0044 xxx [نمایش]
0044 xxx [نمایش]

بالا