کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

فهرست تامین کنندگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - تایید شده
851 شرکت یافت شد

WEATHERFORD

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :بریتانیا
Carlton House - 33 Robert Adam Street - London W1U 3HR
0044 xxx [نمایش]
0044 xxx [نمایش]

بالا