کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

فهرست سازندگان خارجی منابع مشترک وزارت نفت (تایید شده)
1653 شرکت یافت شد

AUTOCONTROL TECHNOLOGIES SRL

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :via b. signorelli,16 , 24066- pedrengo(bg)-italy
0039 xxx [نمایش]
0039 xxx [نمایش]

SCHNIEDER ELECTRIC

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Schneider Electric Luxembourg, Technopole Metz 2000 1 Rue Graham Bell, BP 35190 Metz 3
0033 xxx [نمایش]

PETROSEAL 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Hameau de Claville Saint-Arnoult 76170 LILLEBONNE FRANCE 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

PE. INDUSTRIES

0 می پسندم

PE INDUSTRIES 

0 می پسندم

NYCO S.A 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
,66AVENUE DES CHAMPS ELYSEES B.P.414 75366 Paris cedex 8 FR 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

IPCOS 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
2ALLEE DES RASTOUBLES ZAC FERME DE CROZE 13127 VIT 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

INTERTECHNIQUE 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
INTERTECHNIQUE61 rue Pierre Curie BP 178373 PLAISIR CEDEX FRANCE 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

GAZOMAT

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Z.I. – 11, Rue de l’Atome 67802 Bischheim Cedex – France 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

GAZ INTER ASSOCIATION

0 می پسندم

بالا