کتاب وندورلیست

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

فهرست سازندگان خارجی منابع مشترک وزارت نفت (تایید شده)
1653 شرکت یافت شد

FRANKLIN FRANCE 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
13rue Louis Armand B.P. 106 77834 Ozoir la Ferrière FR 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

FRANCEL 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
francel s.a, z.a.la croix st. mathieu 28320 gallardon, france 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

FOSTER WHEELER

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Immeuble Horizon Sainte Victoire Batiment A 970 rue René Descartes 13857 Aix-en-Provence cedex 3 France
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

FACOM 

0 می پسندم

ERA-SIB 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
17RUE GEAN POLMARCH,ZACDU CHEMIN VERT,BP30 F-95102 ARGENTEUIL CEDEX 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

ENVIRONNEMENT S.A

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
, 111Bd Robespierre , BP 4513 - 78304 Poissy Cedex - France
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

ENVIRONMENT S.A.

0 می پسندم

ENVIROMENT S.A.

0 می پسندم

E.BEAUDREY & CIE 

0 می پسندم

DS DYNATEC S.A.S 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
parc de Garlande- 1ruedel Egalite F-92220 BAGNEUXFRANCE) 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

DOSAPRO MILTON 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Gasseau BP 94 - Samoreau 77212 Avon Cedex - France 
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

DELTAFLUID 

0 می پسندم

DAVID BROWN PUMP

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
, 39Avenue du Pont de Tasset B.P 435 - 74020 Annecy cedex
0033 xxx [نمایش]
0033 xxx [نمایش]

CARBONE LORRAINE

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :فرانسه
Balais en graphite, porte-balais, captage de courant 10 Avenue Roger Dumoulin Amiens - F-80084 France
033 xxx [نمایش]
033 xxx [نمایش]

بالا